Grup Merkez Hasar Eskişehir Olarak Çalışma Prensiplerimiz

0
1
Grup Merkez Hasar Eskişehir Olarak Çalışma Prensiplerimiz
Grup Merkez Hasar Eskişehir Olarak Çalışma Prensiplerimiz

Doğruluk,Dürüstlük ve Güven

 • İletişim kurmuş olduğumuz mağdurlara Vizyonumuz, Misyonumuz ve Şirketimiz hakkında doğru bilgi vermek,
 • Mağdurlara vermiş olduğumuz sözleri zamanında yerine getirmek ve karşılıklı güvene dayanan işbirliğini sağlamak,
 • Mağdurlara vermiş olduğumuz sözler ile yaptıklarımız arasında tutarlılığı temin etmek,
 • Saygınlığımızın ve Dürüstlüğümüzün mağdur tarafından en iyi şekilde algılanmasını sağlamak,
 • Mağdura; karşılaştığı sorunlar ile ilgili en uygun koşulları oluşturacağımızı ve en kısa zamanda sonuca gideceğimizin güvencesini vermek,
 • Yaptığımız ve yapamadığımız her türlü işlemleri ilgililerle paylaşma konusunda açık, şeffaf ve dürüst olmak,
 • Mağdurla karşılıklı iletişimde güven ortamı sağlamak.
Grup Merkez Hasar - Hasar Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri
Grup Merkez Hasar – Hasar Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri – Güveniniz Güvencemizdir.

Takım Ruhu

 • Şirket bünyesinde çalışan personelin birbirleriyle iyi iletişim kurmalarını, uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak,
 • Beraber çalıştığı personel ile ekip şeklinde hareket etme kabiliyetine sahip olmak,
 • Şirket bünyesinde; birlikte hareket ederek ortak hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracak şekilde hareket etmek,
 • Temsilciler ile koordineli çalışarak, ortak hedeflere ulaşılmasını kolaylaştıracak şekilde hareket etmek,
Grup Merkez Hasar olarak bizleri başarıya götüren en önemli prensiplerimizden birisidir TAKIM RUHU.
Grup Merkez Hasar olarak bizleri başarıya götüren en önemli prensiplerimizden birisidir TAKIM RUHU.

Gerçekçilik

 • Karşılaşılan olaylar da; mağdur ile kurulan iletişimde olumlu, gerçekçi, yapıcı ve tarafsız bir yaklaşım içinde olmak,
 • Hasar Dosyasının en kısa zamanda tamamlanıp gerekli işlemlerin başlatılabilmesi için tüm kaynaklardan istifade etmek,

 

Fark Yaratmak

 • Şirket hedeflerine ulaşabilmek için yapılan işi sadece sürdürmek değil değer katarak iyileştirmek ve fark yaratabilme prensiplerine sahip olmak,
 • Başarıyı ve verimi artırmak için önüne çıkan engellerle başa çıkmak ve yeni çözümler geliştirip başarılı olmayı hedeflemek,
 • Mağdur ile kurulacak iletişimde ve işbirliğinde zaman ve mesafe mefhumu gözetmeden her türlü özveride bulunmak,
Rakiplerimizden farklı olmak, süreçlere göre farklı yollar seçerek yaptığımız alanda Fark Oluşturmak bizim en önemli değerlerimiz arasındadır.
Rakiplerimizden farklı olmak, süreçlere göre farklı yollar seçerek yaptığımız alanda Fark Oluşturmak bizim en önemli değerlerimiz arasındadır.

Profesyonellik

 • Mağdurların beklenti ve ihtiyaçlarına en etkin şekilde cevap vermek, gelişmeler hakkında bilgilendirmek,
 • Şirket bünyesi içerisinde sorumluluklarının neler olduğunun farkında olmak ve bu sorumlulukların tüm gereklerini yerine getirecek şekilde davranmak,
 • Sigorta ve sigortacılık alanında meydana gelebilecek gelişmeleri takip etmek,
 • Şirket prensipleri doğrultusunda temsilciler ile birlikte hareket etmek, gelişim ve değişime açık olmak, değişimler karşısındaki olumlu davranış biçimlerini ve etkili çalışmayı sürdürmek
Hasar Yönetimi ve Danışmanlık konusunda profesyonellik denildiğinde Grup Merkez Hasar ilk akla gelen kurumdur.
Hasar Yönetimi ve Danışmanlık konusunda profesyonellik denildiğinde Grup Merkez Hasar ilk akla gelen kurumdur.

 

Gurur

 • Grup Merkez Hasar A.Ş.’nin parçası olmaktan ve yapılan işten gurur duymak temel prensiplerimizdir. Yaşanılan olaylar, kazalar neticesinde mağdurlarımızın hak ettikleri tazminatlarını alarak yaralarına merhem olabilmek bizim en büyük mutluluğumuzdur.
Hasar Yönetimi alanında Türkiye'nin lider marka ödülünün sahibidir Grup Merkez Hasar.
Hasar Yönetimi alanında Türkiye’nin lider marka ödülünün sahibidir Grup Merkez Hasar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here